Rekrutacja do udziału w Letniej Szkole Młodych Talentów dla uczniów II etapu edukacyjnego.

Informujemy, iż 15 kwietnia 2020 r. rozpoczęła się rekrutacja do udziału w III edycji Letniej Szkoły Młodych Talentów (LSMT) dla uczniów, którzy uczestniczą w bieżącej edycji zajęć w CWUZ (rok szkolny 2019/2020) na II etapie.

LSMT to wyjazdowe warsztaty edukacyjne o charakterze naukowym, które odbędą się w Krakowie, obejmujące zajęcia z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych (25 godzin dydaktycznych) i kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych (15 godzin dydaktycznych) – każda grupa realizuje oba rodzaje zajęć. Organizatorzy zapewniają bezpłatnie: dowóz z miejsc zbiórek, noclegi, wyżywienie, zajęcia dydaktyczne, program kulturalno-poznawczy (w tym dwie wycieczki po Krakowie), opiekę, ubezpieczenie, zaświadczenie o ukończeniu LSMT.

Termin wyjazdu: od 28 czerwca 2020 r. do 4 lipca 2020r.

UWAGA!! W przypadku, gdy sytuacja epidemiologiczna nie ulegnie normalizacji i nie będzie możliwa realizacja wyjazdu w podanym wyżej terminie, LSMT zostanie przesunięta na termin od 23 sierpnia do 29 sierpnia 2020 r. W razie dalszej niemożności przeprowadzenia LSMT z powodu zagrożenia epidemiologicznego, wyjazd zostanie odwołany.

O wszystkich działaniach organizatorów osoby zakwalifikowane do udziału będą informowane bezpośrednio drogą mailową.

Do udziału w LSMT będą kwalifikowani wyłącznie uczniowie, którzy w terminie od 15 kwietnia 2020 r. do 8 maja 2020r. złożą poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, którego wzór znajduje się poniżej. Formularz należy przesłać w wersji papierowej na adres: Biuro Merytoryczne projektu Małopolskie Talenty, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz.

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w LSMT- mamy nadzieję, że będzie to okazja
do nabycia wiedzy, umiejętności i nowych doświadczeń, do poznania rówieśników o podobnych zainteresowaniach i pasjach oraz do atrakcyjnego i ciekawego spędzenia wakacyjnego czasu.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w Letniej Szkole Młodych Talentów (LSMT) – III edycja_2020
Informacja o Letniej Szkole Młodych Talentów

Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w Letniej Szkole Młodych Talentów.