MT-Do pobrania

malopolskie-talenty

Rekrutacja uczniów:

Regulamin rekrutacji – Gmina Wolbrom – t.j. 22.06.2020 r.
Oświadczenie ucznia
Załącznik nr 1 do regulaminu – Gmina Wolbrom- Formularz rekrutacyjny.
Załącznik nr 2 do regulaminu – Gmina Wolbrom- Deklaracja uczestnictwa w projekcie „konkursowym” t.j. 22.06.2020 r.
Załącznik nr 3 do regulaminu – Gmina Wolbrom- Wykaz wiedzy i umiejętności nabytych przez uczniów w efekcie realizacji programu.
Regulamin wsparcia uczniów – MCDN
Zał nr 1 do regulaminu wsparcia uczniów – MCDN – Instrukcja organizacji i przeprowadzenia testów
Zał nr 2 do regulaminu wsparcia uczniów MCDN – Deklaracja uczestnictwa MCDN
Zał. nr 3 do regulaminu wsparcia uczniów MCDN – Zakres danych osobowych
ARKUSZ NOMINACJI – Język angielski
ARKUSZ NOMINACJI – Matematyka
ARKUSZ NOMINACJI – Przedsiębiorczość
ARKUSZ NOMINACJI – Technologie informacyjno-komunikacyjne

Rekrutacja nauczycieli:

Deklaracja uczestnictwa kompetencje przedmiot – zał nr 3
Deklaracja uczestnictwa kompetencje ponadprz zał nr 3a
Oswiadczenie nauczyciela -zał nr 2
Regulamin rekrutacji i wsparcia nauczycieli

Grafika informacyjna:

Wspieramy małopolskie talenty 10-1-5
Mapa dotacji