MT-Aktualności

malopolskie-talenty

Wyniki konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych w roku szkolnym 2021/2022

Informujemy, że zakończyła się ocena prac w konkursie na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych. Bardzo miło nam poinformować, że wszystkie prace konkursowe wykonane przez uczniów z Gminy Wolbrom, zostały pozytywnie ocenione i wyróżnione. Wszystkim uczniom i nauczycielom dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy sukcesu! Nasi laureaci: Grupa TIK (I etap)-nauczyciel Pani […]

„Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny  -Gmina Wolbrom”

Forum Młodych Talentów dla uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym uczestniczyli w zajęciach w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych oraz dla ich nauczycieli. Wydarzenie odbędzie się  7, 8, 9 i 10 czerwca 2022r. w godz. 15.00 – 17.35 i zostanie przeprowadzone w formie zdalnej. Celem Forum jest umożliwienie uczniom kontaktu z inspirującymi osobami, które osiągnęły sukces […]

UWAGA!!! LETNIA SZKOŁA MŁODYCH TALENTÓW 2022

W ramach projektu Małopolskie Talenty Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna rekrutację do kolejnej edycji Letniej Szkoły Młodych Talentów (LSMT) dla uczniów, którzy uczestniczą w bieżącej edycji zajęć w CWUZ na II etapie edukacyjnym ( klasy 7-8). Termin wyjazdu: od 26 czerwca do 2 lipca 2022r. LETNIA SZKOŁA MŁODYCH TALENTÓW to wyjazdowe warsztaty edukacyjne o charakterze […]

POWRÓT ZAJĘĆ STACJONARNYCH od dnia 26.02.2022 r.

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie zajęcia w ramach projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom” będą prowadzone w formie stacjonarnej dla I i II etapu edukacyjnego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000367

Konkurs na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ – edycja 2022

Zapraszamy wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach w CWUZ i ich nauczycieli do udziału w konkursie, którego przedmiotem jest prezentacja wybranego projektu, zrealizowanego podczas zajęć pozaszkolnych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022. Zgłoszenia do udziału w  konkursie należy dokonać w okresie od 18.02.2022 r. do 11.03.2022 r. , a praca konkursowa musi być […]

ZAJĘCIA ZDALNE od dnia 05.02.2022 r.

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie zajęcia w ramach projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom” będą poprowadzone w formie zdalnej dla I i II etapu edukacyjnego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

ZAJĘCIA ZDALNE w dniu 08.01.2022 r.

ZAJĘCIA ZDALNE w dniu 08.01.2022 r. Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie zajęcia w ramach projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom” będą poprowadzone w formie zdalnej tylko w dniu 08.01.2022 r. dla I etapu edukacyjnego (dot. uczniów klasy V i VI). Pozostałe zajęcia będą prowadzone zgodnie z Harmonogramem zajęć.

Nagrody w projekcie Małopolskie Talenty

Nagrody w projekcie Małopolskie Talenty Uczniowie z Gminy Wolbrom wzięli udział w rywalizacji na najlepsze projekty realizowane na zajęciach w CWUZ w roku szk. 2020/2021, w ramach projektu Małopolskie Talenty, finansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, […]

Informacja o kwalifikacji do Letniej Szkoły Młodych Talentów

Informujemy, że zakończono analizę dokumentacji złożonej przez uczniów oraz informacji o ich frekwencji i aktywności na zajęciach. Na tej podstawie sporządzono listę zakwalifikowanych do udziału w LSMT i listę rezerwową. Wszyscy uczniowie, którzy złożyli Formularze zgłoszeniowe w wersji papierowej, zostali powiadomieni o swoim 24.05.2021r., drogą mailową. Osoby zakwalifikowane prosimy o potwierdzenie udziału w LSMT w […]

„Małopolskie Talenty- I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom”

Termin przeprowadzenia testów. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie : Przeprowadzenie testów uzdolnień do projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.5. Wsparcie uczniów zdolnych Typ projektu C. – Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 we wszystkich szkołach z […]