O projekcie

Bez nazwy-1 kopia

Innowacyjna szkoła – innowacyjna praca.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w obszarach TIK oraz matematyczno-przyrodniczych wśród uczniów 5 szkół podstawowych oraz 4 szkół gimnazjalnych z terenu Gminy Wolbrom. Kompetencje te podniesione zostaną poprzez organizacje zajęć z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu, narzędzi TIK, e-learningu i przeprowadzenie zajęć z programowania, jak również podniesienie kompetencji u nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu w okresie 05.2017 – 04.2019.

W ramach projektu utworzenie na terenie Gminy Wolbrom mobilnych pracowni przedmiotów przyrodniczych (biologiczna, chemiczna, fizyczna, geograficzna), doposażenie szkolnych pracowni matematycznych oraz wyposażenie szkół w narzędzia TIK.

Uczestnikami projektu mogą być:

· uczniowie szkół podstawowych (SP2 Wolbrom, Kąpiele Wielkie, Łobzów, Zarzecze, Dłużec;

· uczniowie szkół gimnazjalnych (Wolbrom, Dłużec, Gołaczewy, Zarzecze) z obszaru gminy Wolbrom;

· nauczyciele przedmiotów matematycznych i przyrodniczych pracujący w/w szkołach.

plakat_A3_spad_2mm