Aktualności

RUSZYŁA REKRUTACJA UCZNIÓW !

Szanowni Państwo, Rozpoczęła się rekrutacja uczniów do projektu „Innowacyjna szkoła – innowacyjna praca” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt „Innowacyjna szkoła – innowacyjna praca” kierowany jest do wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, uczęszczających do następujących instytucji: Szkoła Podstawowa im. Marii […]

PROGRAM WSPARCIA DLA NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo, Program wsparcia dla nauczycieli zakłada utworzenie sieci współpracy pomiędzy nauczycielami biorącymi udział w projekcie, której zadaniem będzie organizacja szkoleń/warsztatów, podnoszących kompetencje w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu, jak również opracowanie odpowiednich metod pracy z uczniem przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Informujemy, […]

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ !

Szanowni Państwo, Rusza rekrutacja nauczycieli chętnych do udziału w projekcie „Innowacyjna szkoła – innowacyjna praca” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Zgodnie z zasadami projektu, do udziału zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematycznych szkół podstawowych, jak również gimnazjów zatrudnionych w następujących instytucjach: Szkoła Podstawowa im. […]