Wyniki konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy, że zakończyła się ocena prac w konkursie na projekt edukacyjny zrealizowany

w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Komisja Konkursowa działająca w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu przyznała 17 nagród i 33 wyróżnienia przypadające na CWUZ w całej Małopolsce.

Bardzo nam miło poinformować, że wszystkie prace konkursowe wykonane przez uczniów             z Gminy Wolbrom, zostały pozytywnie ocenione i wyróżnione.

Wszystkim uczniom i nauczycielom dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy sukcesu!

Nasi laureaci :

Grupa TIK (II etap)-nauczyciel Pan Wiktor Fuglewicz – nagroda

Grupa TIK (I etap)-nauczyciel Pan Wiktor Fuglewicz – wyróżnienie

Grupa Przedsiębiorczość (II etap) – nauczyciel Pani Katarzyna Pacia – wyróżnienie

Grupa Przedsiębiorczość (I etap) – nauczyciel-Pani Barbara Marchajska – wyróżnienie

Informacja o nagrodach rzeczowych, przyznanych nagrodzonym i wyróżnionym pracom, zostanie przedstawiona na Forum Młodych Talentów, które odbędzie się w dniach 7,8,9,10 czerwca 2021r.

Nagrody rzeczowe zostaną przekazane  po 15 czerwca 2021 r., czyli po oficjalnej prezentacji wyników konkursu podczas Forum Młodych Talentów.

Forum Młodych Talentów- Bądź częścią wyjątkowej społeczności

Forum Młodych Talentów- Bądź częścią wyjątkowej społeczności

Forum Młodych Talentów to duże wydarzenie inspirująco-edukacyjne dedykowane uczestnikom zajęć w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych. Celem Forum jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy oraz pobudzania inspiracji i motywacji u uczniów. To również doskonała okazja do utrwalenia wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych i zachęta do dalszego rozwoju swoich talentów.

Program Forum Młodych Talentów obejmuje trzy moduły:

 • Spotkania z inspirującymi ludźmi biznesu, działaczami społecznymi, lokalnymi autorytetami
 • Konferencję podczas której chętni uczniowie będą mogli przygotować krótkie wystąpienia pokazujące ich pasje i osiągnięcia. Założeniem jest propagowanie ciekawych i wartościowych idei, pomysłów, koncepcji z różnych dziedzin życia i nauki. Dla uczniów będzie to przestrzeń do dzielenia się swoją wiedzą, zainteresowaniami i sukcesami
 • Rozstrzygnięcie i przyznanie nagród w konkursach.

Każdy uczeń, który wyrazi chęć  do udziału  w Forum musi wypełnić indywidualne zgłoszenie (w załączniku).

TERMIN złożenia formularza : do 21 maja 2021 r.

 ( skrzynka pocztowa przy głównym wejściu do UMiG Wolbrom)

Forum zostanie przeprowadzone online z wykorzystaniem platformy Teams, formularze zgłoszeniowe z adresami mailowymi są konieczne, aby wysłać wszystkim uczniom zaproszenie wraz z linkiem, umożliwiającym wejście na platformę.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH  DO UDZIAŁU!

Ruszyła rekrutacja do udziału w Letniej Szkole Młodych Talentów 2021

Serdecznie zapraszamy uczniów drugiego etapu edukacyjnego do udziału w Letniej Szkole Młodych Talentów, są to wyjazdowe warsztaty edukacyjne o charakterze naukowym, które odbędą się w Krakowie, obejmujące zajęcia z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych (25 godzin dydaktycznych) i kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych (15 godzin dydaktycznych) – każda grupa realizuje oba rodzaje zajęć.

Organizatorzy zapewniają bezpłatnie: dowóz, noclegi, wyżywienie, zajęcia dydaktyczne, program kulturalno-poznawczy (w tym dwie wycieczki po Krakowie), opiekę, ubezpieczenie, zaświadczenie o ukończeniu LSMT. 

Termin wyjazdu: od 27 czerwca do 3 lipca 2021 r. Szczegóły organizacyjne i merytoryczne znajdują się w niżej podanym linku.

Do udziału w LSMT będą kwalifikowani wyłącznie uczniowie, którzy w terminie
do 7 maja 2021 r. złożą poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
 

Formularz należy przesłać w wersji papierowej do Biura Merytorycznego projektu Małopolskie Talenty, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 443 80 01, w. 16 lub 519 849 787 albo drogą mailową: malopolskietalenty@mcdn.edu.pl

Informacje o LSMT oraz formularz zgłoszeniowy zostały też zamieszczone na stronie internetowej projektu.

http://www.malopolskietalenty.pl/index.php/wydarzenia/73-rekrutacja-do-udzialu-w-letniej-szkole-mlodych-talentow-2021

Konkurs na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ – edycja 2021

Zapraszamy wszystkich uczniów z terenu Gminy Wolbrom, uczestniczących w zajęciach w CWUZ i ich nauczycieli do udziału w konkursie, którego przedmiotem jest prezentacja wybranego projektu, zrealizowanego podczas zajęć pozaszkolnych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021.

Zgłoszenia do udziału w  konkursie należy dokonać do 10 marca 2021 r., a praca konkursowa musi być złożona do 15 kwietnia 2021 r. Szczegóły dotyczące formalnych i merytorycznych warunków konkursu znajdują się w Regulaminie. Prosimy o zapoznanie się z jego postanowieniami i czekamy na ciekawe prezentacje konkursowe. Wiemy, że mimo zdalnej formy zajęć, która stawia nauczycieli i uczniów wobec wielu wyzwań, w CWUZ realizowanych jest wiele wartościowych projektów. Warto zaprezentować ich efekty w ramach konkursu. Dla laureatów konkursu- członków nagrodzonych i wyróżnionych zespołów – przewidziano  atrakcyjne nagrody rzeczowe.

https://malopolskietalenty.pl/index.php/uczen/konkursy

RUSZYŁA REKRUTACJA UCZNIÓW!

1

malopolskie_talenty_poziom-01

Rozpoczęła się rekrutacja uczniów do trzeciej edycji projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.5. Wsparcie uczniów zdolnych Typ projektu C. – Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na rok szkolny 2021/22.

Projekt „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom” kierowany jest do wszystkich chętnych uczniów zdolnych (dot. klas 5-8 następnego roku szkolnego) z terenu gminy Wolbrom tj.:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich – Kąpiele Wielkie 75a, 32-340 Wolbrom;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie – Łobzów 220, 32,340 Wolbrom;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu – ul. Mariacka 28, 32-340 Wolbrom;
 • Szkoła Podstawowa w Jeżówce – Jeżówka 253, 32-340 Wolbrom;
 • Szkoła Podstawowa w Chełmie – ul. Wolbromska 21, 32-340 Chełm;
 • Szkoła Podstawowa w Dłużcu – Dłużec 7, 32-340 Wolbrom;
 • Szkoła Podstawowa w Wierzchowisku – Wierzchowisko 32 b, 32-340 Wolbrom;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu – ul. Szkolna 2, 32-340 Zarzecze;
 • Zespół Szkół w Gołaczewach – ul. Chełmska 8, 32-340 Gołaczewy;
 • Zespół Szkół w Wolbromiu – ul. Pod Lasem 1, 32-340 Wolbrom.

Celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień i podniesienie umiejętności w zakresie czterech kluczowych kompetencji przedmiotowych tj. językowych (język angielski), matematycznych i naukowo – technicznych (nauki matematyczno – przyrodnicze), informatycznych (technologie informacyjno – komunikacyjne) i przedsiębiorczości oraz kompetencji ponadprzedmiotowych wśród populacji uczniów zdolnych z terenu Gminy Wolbrom poprzez realizację działań opartych na modelu wsparcia ucznia zdolnego innowacyjnego projektu DiAMEnT.

Termin rozpoczęcia rekrutacji: 08.02.2021 – 05.03.2021 r.

W załączeniu niezbędne dokumenty rekrutacyjne które należy złożyć w Sekretariacie szkoły lub w Biurze projektu, znajdującym się w budynku UMiG Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom.

Załączniki:

Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie

ZMIANA HARMONOGRAMU ZAJĘĆ

W związku ze zmianą terminu ferii zimowych informujemy, iż zajęcia w ramach projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom” w dniu 09.01.2021 r. oraz w dniu 16.01.2021 r. nie odbędą się.

Zajęcia te odbędą się dla:

 • II etapu edukacyjnego w dniu 20.02.2021 r. (za dzień 09.01.2021 r.),
 • I etapu edukacyjnego w dniu 27.02.2021 r. (za dzień 16.01.2021 r.).

Pozostałe dni zajęć w harmonogramie nie ulegają zmianie.

Wyniki testów uzdolnień w ramach projektu pn.: „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom”

malopolskie-talenty

Szanowni Państwo,

informujemy, że na podstawie list rankingowych zawierających wyniki testów uzdolnień, napisanych przez uczniów nominowanych do tegorocznej diagnozy, dokonano kwalifikacji uczniów do zajęć w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w roku szkolnym 2020/21.

CWUZ przekazało do poszczególnych szkół objętych diagnozą uzdolnień, listę uczniów zakwalifikowanych do udziału w tegorocznych zajęciach.

Pełne listy uczniów wraz z informacją o liczbie uzyskanych punktów są dostępne w siedzibie realizatora projektu – w Miejskim Ośrodku Obsługi Szkół w Wolbromiu, ul. Krakowska 1, pok.214.