ZMIANA HARMONOGRAMU ZAJĘĆ

W związku ze zmianą terminu ferii zimowych informujemy, iż zajęcia w ramach projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom” w dniu 09.01.2021 r. oraz w dniu 16.01.2021 r. nie odbędą się.

Zajęcia te odbędą się dla:

  • II etapu edukacyjnego w dniu 20.02.2021 r. (za dzień 09.01.2021 r.),
  • I etapu edukacyjnego w dniu 27.02.2021 r. (za dzień 16.01.2021 r.).

Pozostałe dni zajęć w harmonogramie nie ulegają zmianie.