RUSZYŁA REKRUTACJA UCZNIÓW!

1

malopolskie_talenty_poziom-01

Rozpoczęła się rekrutacja uczniów do trzeciej edycji projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.5. Wsparcie uczniów zdolnych Typ projektu C. – Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na rok szkolny 2021/22.

Projekt „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom” kierowany jest do wszystkich chętnych uczniów zdolnych (dot. klas 5-8 następnego roku szkolnego) z terenu gminy Wolbrom tj.:

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich – Kąpiele Wielkie 75a, 32-340 Wolbrom;
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie – Łobzów 220, 32,340 Wolbrom;
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu – ul. Mariacka 28, 32-340 Wolbrom;
  • Szkoła Podstawowa w Jeżówce – Jeżówka 253, 32-340 Wolbrom;
  • Szkoła Podstawowa w Chełmie – ul. Wolbromska 21, 32-340 Chełm;
  • Szkoła Podstawowa w Dłużcu – Dłużec 7, 32-340 Wolbrom;
  • Szkoła Podstawowa w Wierzchowisku – Wierzchowisko 32 b, 32-340 Wolbrom;
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu – ul. Szkolna 2, 32-340 Zarzecze;
  • Zespół Szkół w Gołaczewach – ul. Chełmska 8, 32-340 Gołaczewy;
  • Zespół Szkół w Wolbromiu – ul. Pod Lasem 1, 32-340 Wolbrom.

Celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień i podniesienie umiejętności w zakresie czterech kluczowych kompetencji przedmiotowych tj. językowych (język angielski), matematycznych i naukowo – technicznych (nauki matematyczno – przyrodnicze), informatycznych (technologie informacyjno – komunikacyjne) i przedsiębiorczości oraz kompetencji ponadprzedmiotowych wśród populacji uczniów zdolnych z terenu Gminy Wolbrom poprzez realizację działań opartych na modelu wsparcia ucznia zdolnego innowacyjnego projektu DiAMEnT.

Termin rozpoczęcia rekrutacji: 08.02.2021 – 05.03.2021 r.

W załączeniu niezbędne dokumenty rekrutacyjne które należy złożyć w Sekretariacie szkoły lub w Biurze projektu, znajdującym się w budynku UMiG Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom.

Załączniki:

Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie