RUSZYŁA REKRUTACJA UCZNIÓW!

malopolskie-talenty
malopolskie_talenty_poziom-01

Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja uczniów do drugiej edycji projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny  – Gmina Wolbrom” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.5. Wsparcie uczniów zdolnych Typ projektu C. – Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na rok szkolny 2020/21.

Projekt „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny  – Gmina Wolbrom”  kierowany jest do wszystkich chętnych uczniów zdolnych (dot. klas 5-8 następnego roku szkolnego) z terenu  gminy Wolbrom tj.:

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich – Kąpiele Wielkie 75a, 32-340 Wolbrom;
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie – Łobzów 220, 32,340 Wolbrom;
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu – ul. Mariacka 28, 32-340 Wolbrom;
  • Szkoła Podstawowa w Jeżówce – Jeżówka 253, 32-340 Wolbrom;
  • Szkoła Podstawowa w Chełmie – ul. Wolbromska 21, 32-340 Chełm;
  • Szkoła Podstawowa w Dłużcu – Dłużec 7, 32-340 Wolbrom;
  • Szkoła Podstawowa w Wierzchowisku – Wierzchowisko 32 b, 32-340 Wolbrom;
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu – ul. Szkolna 2, 32-340 Zarzecze;
  • Zespół Szkół w Gołaczewach – ul. Chełmska 8, 32-340 Gołaczewy;
  • Zespół Szkół w Wolbromiu – ul. Pod Lasem 1, 32-340 Wolbrom.

Celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień i podniesienie umiejętności w zakresie czterech kluczowych kompetencji przedmiotowych tj. językowych (język angielski), matematycznych i naukowo – technicznych  (nauki matematyczno – przyrodnicze), informatycznych (technologie informacyjno – komunikacyjne) i przedsiębiorczości oraz kompetencji ponadprzedmiotowych wśród populacji uczniów zdolnych z terenu Gminy Wolbrom poprzez realizację działań  opartych na modelu wsparcia ucznia zdolnego innowacyjnego projektu DiAMEnT.

Termin rozpoczęcia rekrutacji: 10.02.2020 – 16.03.2020 r.

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne do pobrania w zakładce PROJEKTY -> MAŁOPOLSKIE TALENTY.

Dokumenty należy złożyć w  Sekretariacie szkoły lub w Biurze projektu, znajdującym się w budynku UMiG Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom.