Ruszyła rekrutacja do udziału w Letniej Szkole Młodych Talentów 2021

Serdecznie zapraszamy uczniów drugiego etapu edukacyjnego do udziału w Letniej Szkole Młodych Talentów, są to wyjazdowe warsztaty edukacyjne o charakterze naukowym, które odbędą się w Krakowie, obejmujące zajęcia z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych (25 godzin dydaktycznych) i kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych (15 godzin dydaktycznych) – każda grupa realizuje oba rodzaje zajęć.

Organizatorzy zapewniają bezpłatnie: dowóz, noclegi, wyżywienie, zajęcia dydaktyczne, program kulturalno-poznawczy (w tym dwie wycieczki po Krakowie), opiekę, ubezpieczenie, zaświadczenie o ukończeniu LSMT. 

Termin wyjazdu: od 27 czerwca do 3 lipca 2021 r. Szczegóły organizacyjne i merytoryczne znajdują się w niżej podanym linku.

Do udziału w LSMT będą kwalifikowani wyłącznie uczniowie, którzy w terminie
do 7 maja 2021 r. złożą poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
 

Formularz należy przesłać w wersji papierowej do Biura Merytorycznego projektu Małopolskie Talenty, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 443 80 01, w. 16 lub 519 849 787 albo drogą mailową: malopolskietalenty@mcdn.edu.pl

Informacje o LSMT oraz formularz zgłoszeniowy zostały też zamieszczone na stronie internetowej projektu.

http://www.malopolskietalenty.pl/index.php/wydarzenia/73-rekrutacja-do-udzialu-w-letniej-szkole-mlodych-talentow-2021