Nagrody w projekcie Małopolskie Talenty

Nagrody w projekcie Małopolskie Talenty

Uczniowie z Gminy Wolbrom wzięli udział w rywalizacji na najlepsze projekty realizowane na zajęciach w CWUZ w roku szk. 2020/2021, w ramach projektu Małopolskie Talenty, finansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5Wsparcie uczniów zdolnych, typ. B Koordynacja w regionie realizacji działań związanych ze wsparciem uczniów zdolnych.

Organizatorem konkursu jest Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Biuro Merytoryczne projektu Małopolskie Talenty z siedzibą w MCDN w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu.  

Uczniowie wraz z nauczycielami, którzy zgłosili swoje prace do konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Nagrody (tablety i dyski) otrzymali uczniowie Marek Pielka i Michał Pacia, uczęszczający na zajęcia z TIK, opiekun Pan Wiktor Fuglewicz.

Wyróżnienia (tablety i pendrive) otrzymała grupa uczęszczająca na zajęcia z przedsiębiorczości II etap edukacyjny: Weronika Grzebinoga, Wiktoria Pielka, Daria Garus, Nikola Bystrowska, Weronika Zyguła, Emilia Sośnierz, Jakub Szkatulny, Łukasz Domagała, opiekun Pani Katarzyna Pacia.

Wyróżnienia (pendrive) przyznano też grupie z przedsiębiorczości I etap edukacyjny: Michał Łysek, Antonina Biedroń, Nadia Płoszaj, Oliwia Bieniek, Gabriela Pasich,  Sandra Duch, Amanda Trawińska, Albert Płowiec, opiekun Pani Barbara Marchajska.

Kolejne wyróżnienie (pendrive) przypadło grupie z TIK: Aleksander Banyś, Franciszek Maciąg, Szymon Pielka, Szymon Soczówka, Wiktor Kańczuga, Wiktor Kyć, Wiktor Pietrzyk, opiekun Pan Wiktor Fuglewicz.

Opiekunowie grup, którzy zgłosili projekty do konkursu otrzymali dyplomy i zestawy podarunków.

 Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym gratulujemy,  a opiekunom dziękujemy za  przystąpienie do rywalizacji w ramach projektu i życzymy dalszych sukcesów.