Konkurs na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ – edycja 2021

Zapraszamy wszystkich uczniów z terenu Gminy Wolbrom, uczestniczących w zajęciach w CWUZ i ich nauczycieli do udziału w konkursie, którego przedmiotem jest prezentacja wybranego projektu, zrealizowanego podczas zajęć pozaszkolnych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021.

Zgłoszenia do udziału w  konkursie należy dokonać do 10 marca 2021 r., a praca konkursowa musi być złożona do 15 kwietnia 2021 r. Szczegóły dotyczące formalnych i merytorycznych warunków konkursu znajdują się w Regulaminie. Prosimy o zapoznanie się z jego postanowieniami i czekamy na ciekawe prezentacje konkursowe. Wiemy, że mimo zdalnej formy zajęć, która stawia nauczycieli i uczniów wobec wielu wyzwań, w CWUZ realizowanych jest wiele wartościowych projektów. Warto zaprezentować ich efekty w ramach konkursu. Dla laureatów konkursu- członków nagrodzonych i wyróżnionych zespołów – przewidziano  atrakcyjne nagrody rzeczowe.

https://malopolskietalenty.pl/index.php/uczen/konkursy