KOMUNIKAT – zmiana terminu przeprowadzenia testów z projektu.

malopolskie-talenty

„Małopolskie Talenty- I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom”

malopolskie_talenty_poziom-01

Szanowni Państwo,

Przeprowadzenie testów uzdolnień do projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny  – Gmina Wolbrom” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.5. Wsparcie uczniów zdolnych Typ projektu C. – Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 we wszystkich szkołach z terenu Gminy Wolbrom odbędzie się 17.06.2019 r o godz. 9:00

– Aneks nr 1
– Zarządzenie nr 80/2019 – Regulamin rekrutacji