Gminny Zespół Placówek Opieki nad Dziećmi w Wolbromiu

Gminny Zespół Placówek Opieki nad Dziećmi w Wolbromiu

 ul. Marszałka Piłsudskiego 25

32-340 Wolbrom

e-mail: gzpo.wolbrom@gmail.com

gzpowolbrom.pl

  1. Klub Dziecięcy w Chrząstowicach, Chrząstowice 15, 32-340 Wolbrom, tel. 32 646-54-25
  2. Klub Dziecięcy w Załężu, Załęże 108, 32-340 Wolbrom, te. 32 706-52-57
  3. Żłobek Gminny „Wesołe Pszczółki” w Wolbromiu, Ul. Marszałka Piłsudskiego 25, 32-340 Wolbrom, tel. 32 706-56-71