RUSZYŁA REKRUTACJA UCZNIÓW !

Bez nazwy-1 kopia

Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja uczniów do projektu „Innowacyjna szkoła – innowacyjna praca” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Projekt „Innowacyjna szkoła – innowacyjna praca” kierowany jest do wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, uczęszczających do następujących instytucji:

  1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kąpielach Wielkich – kl.I-VII
  2. Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wolbromiu – kl. I-VII
  3. Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Łokietka w Zarzeczu – kl. I-VII, klasy gimnazjalne
  4. Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Dłużcu – kl. I-VII, klasy gimnazjalne
  5. Szkoła podstawowa w Łobzowie – kl. I-VII
  6. Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu – kl. VII, klasy gimnazjalne
  7. Szkoła podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołaczewach – – kl. VII, klasy gimnazjalne

Celem projektu jest podniesienie u  uczniów szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych Gminy Wolbrom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w obszarach technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz matematyczno-przyrodniczych poprzez organizacje zajęć rozwijających i wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu, narzędzi TIK oraz e-learningu.

Kryterium formalne: status ucznia/uczennicy szkoły podstawowej lub gimnazjum potwierdzony oświadczeniem dyrektora szkoły.

Termin rozpoczęcia rekrutacji: 11- 22 września 2017r.

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne – formularz rekrutacyjny, regulamin rekrutacji, deklaracja uczestnictwa w projekcie, kryteria wyboru uczestników projektu oraz  oświadczenie dyrektora dostępne w zakładce  „Do pobrania”.

Dokumenty należy złożyć w filii Biura projektu, znajdującej się w każdej ze szkół.

Niezbędne informacje można uzyskać w Biurze projektu w Wolbromiu, ul. Skalska 20 lub pod numerem telefonu: 32 724 25 23.

 

Pliki do pobrania:
Regulamin Rekrutacji
Kryteria wyboru uczestników projektu
Oświadczenie Dyrektora szkoły status ucznia
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Formularz rekrutacyjny UCZNIA