ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ !

Bez nazwy-1 kopia

Szanowni Państwo,

Rusza rekrutacja nauczycieli chętnych do udziału w projekcie „Innowacyjna szkoła – innowacyjna praca” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Zgodnie z zasadami projektu, do udziału zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematycznych szkół podstawowych, jak również gimnazjów zatrudnionych w następujących instytucjach:

  1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kąpielach Wielkich
  2. Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wolbromiu
  3. Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Łokietka w Zarzeczu
  4. Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Dłużcu
  5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie
  6. Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu
  7. Zespół Szkół – Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Dłużcu
  8. Zespół Szkół – Gimnazjum im. Króla Władysława Łokietka w Zarzeczu
  9. Zespół Szkół – Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołaczewach.

Kryterium formalne: status nauczyciela zatrudnionego w szkole podstawowej lub gimnazjum, potwierdzony oświadczeniem dyrektora szkoły.

Rekrutacja trwa od 19.06.2017 do 26.06.2017 roku. Niezbędne dokumenty (dostępne w zakładce „Do pobrania”) należy dostarczyć do Biura projektu mieszczącego się w Wolbromiu, ul. Skalska 20.

Niezbędne informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 724 25 23.

Zapraszamy !

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI

OŚWIADCZENIE DYREKTORA SZKOŁY

FORMULARZ REKRUTACYJNY NAUCZYCIELA

OŚWIADCZENIE O SPEŁ. KRYTERIÓW PRZEZ NAUCZYCIELA

Plakat Wolbrom-3 kopia