INFORMACJE DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ

Program „Aktywna tablica”

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

Informuję, że wnioski o udział w Programie „Aktywna tablica” w III części pn. Kalkulacja kosztów mogą zawierać jedynie rodzaj wybranych pomocy dydaktycznych, bez nazwy producenta oraz nazwy modelu. Wnioski zawierające taką specyfikację nie będą akceptowane.

Z poważaniem,

Dorota Świerczek


Aktywna tablica

Szanowni Państwo, przypominam, że szkoły zainteresowane udziałem w programie „Aktywna tablica” mogą składać  wnioski do Gminy w podanym terminie. Podaje link, pod którym można znaleźć szczegółowe informacje o projekcie oraz edytowalny wzór  wniosku dyrektora szkoły.

http://www.muw.pl/index.aspx?page=Aktywna_tablica

Dorota Świerczek


Dotyczy: prace remontowe

Proszę o wypełnienie załączonej tabeli dla PPIS w Olkuszu i przesłanie jej w formie elektronicznej  do 25.08.2017 r. na adres akowal@moos.wolbrom.pl.

Z poważaniem

Dorota Świerczek

tabela


Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół ,

przekazuję pismo w sprawie możliwości wnioskowania o wsparcie finansowe w ramach programu rządowego „Aktywna tablica”. Stosowne wnioski po opublikowaniu ich wzorów należy złożyć do Gminy w terminie do 31.08.2017 r. Proszę wcześniej ustalić, czy szkoła posiada w planie finansowym środki na wkład własny bądź też,  czy szkoła zakupiła w br. sprzęt objęty programem (może być uznany za wkład własny).

Aktywna tablica pismo do organów prowadzacych szkoły podstawowe