„Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny  -Gmina Wolbrom”

Forum Młodych Talentów

dla uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym uczestniczyli w zajęciach w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych oraz dla ich nauczycieli.

Wydarzenie odbędzie się  7, 8, 9 i 10 czerwca 2022r. w godz. 15.00 – 17.35 i zostanie przeprowadzone w formie zdalnej.

Celem Forum jest umożliwienie uczniom kontaktu z inspirującymi osobami, które osiągnęły sukces w młodym wieku, promowanie osiągnięć uczniów zdolnych i ich nauczycieli oraz zwiększenie motywacji uczniów do rozwijania i pogłębiania zainteresowań z zakresu kompetencji kluczowych. Forum stanowi też podsumowanie pracy CWUZ w mijającym roku szkolnym. Zostaną na nim oficjalnie ogłoszone wyniki konkursu na projekt edukacyjny, dlatego szczególnie serdecznie zapraszamy do udziału w Forum uczestników konkursu.

Każdy uczeń chcący  uczestniczyć w Forum musi wypełnić indywidualne zgłoszenie. Proszę o dostarczenie  indywidualnych formularzy zgłoszeniowych w terminie do 16 maja 2022 r. do macierzystej szkoły lub do Miejskiego Ośrodka Obsługi Szkół w Wolbromiu,ul. Krakowska 1 pok. 214.

Organizator forum : Biuro Merytoryczne projektu Małopolskie Talenty, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 61.

Ponieważ  tym roku szkolnym Forum zostanie przeprowadzone online formularze zgłoszeniowe z adresami mailowymi są konieczne, aby organizator konkursu mógł wysłać uczniom zaproszenie wraz z linkiem umożliwiającym wejście na Forum.

Wszystkich zdolnych uczniów zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu!

UWAGA!!! LETNIA SZKOŁA MŁODYCH TALENTÓW 2022

W ramach projektu Małopolskie Talenty Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna rekrutację do kolejnej edycji Letniej Szkoły Młodych Talentów (LSMT) dla uczniów, którzy uczestniczą w bieżącej edycji zajęć w CWUZ na II etapie edukacyjnym ( klasy 7-8).

Termin wyjazdu: od 26 czerwca do 2 lipca 2022r.

LETNIA SZKOŁA MŁODYCH TALENTÓW to wyjazdowe warsztaty edukacyjne o charakterze naukowym, które odbędą się w Krakowie, obejmujące zajęcia z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych (25 godzin dydaktycznych) i kluczowych kompetencji ponad przedmiotowych (15 godzin dydaktycznych) – każda grupa realizuje oba rodzaje zajęć.

Organizatorzy zapewniają bezpłatnie: dowóz, noclegi, wyżywienie, zajęcia dydaktyczne, program kulturalno-poznawczy (w tym dwie wycieczki po Krakowie), opiekę, ubezpieczenie, zaświadczenie o ukończeniu LSMT. Szczegóły organizacyjne i merytoryczne znajdują się pod adresem:

https://malopolskietalenty.pl/index.php/wydarzenia/82-rekrutacja-do-letniej-szkoly-mlodych-talentow-2022

Do udziału w LSMT będą kwalifikowani wyłącznie uczniowie, którzy w terminie
do 29 kwietnia  2022 r. złożą poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy
, zgodny z wzorem zamieszczonym na stronie projektu (link powyżej).

Formularz należy przesłać w wersji papierowej do Biura Merytorycznego projektu Małopolskie Talenty, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz lub złożyć osobiście pod tym samym adresem.

UWAGA! W tym roku wracamy do pełnej wersji formularza, w której już na etapie zgłoszenia ucznia  są podawane wszystkie informacje na potrzeby oceny spełnienia kryteriów. 

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w LSMT- mamy nadzieję, że będzie to okazja do nabycia wiedzy, umiejętności i nowych doświadczeń, do poznania rówieśników o podobnych zainteresowaniach i pasjach oraz do atrakcyjnego i ciekawego spędzenia wakacyjnego czasu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 443 80 01, w. 16 lub 519 849 787 albo drogą mailową: malopolskietalenty@mcdn.edu.pl

Do pobrania:

Konkurs na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ – edycja 2022

Zapraszamy wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach w CWUZ i ich nauczycieli do udziału w konkursie, którego przedmiotem jest prezentacja wybranego projektu, zrealizowanego podczas zajęć pozaszkolnych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022.

Zgłoszenia do udziału w  konkursie należy dokonać w okresie od 18.02.2022 r. do 11.03.2022 r. , a praca konkursowa musi być złożona do 15 kwietnia 2022 r. Szczegóły dotyczące formalnych i merytorycznych warunków konkursu znajdują się w Regulaminie. Prosimy o zapoznanie się z jego postanowieniami i czekamy na ciekawe prezentacje konkursowe.

Dla laureatów konkursu- członków nagrodzonych i wyróżnionych zespołów – przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Do pobrania:

Regulamin konkursu

załącznik nr 1_Formularz zgłoszeniowy od 2020

Załącznik nr 2 _ Wzór opisu projektu od 2020

załącznik nr 3_Kryteria oceny od 2020

załącznik nr 4_Oświadczenie nauczyciela ws autorstwa od 2020

załącznik nr 5_Oświadczenie dane osobowe nauczyciel od 2020

załącznik nr 5a Oświadczenie dane osobowe_uczeń od 2020

ZAJĘCIA ZDALNE od dnia 05.02.2022 r.

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie zajęcia w ramach projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom” będą poprowadzone w formie zdalnej dla I i II etapu edukacyjnego zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

„Małopolskie Talenty- I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom”

Termin przeprowadzenia testów.

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie :

Przeprowadzenie testów uzdolnień do projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.5. Wsparcie uczniów zdolnych Typ projektu C. – Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 we wszystkich szkołach z terenu Gminy Wolbrom odbędzie się  11.06.2021 r.

– o godz. 9:00  dla I etapu edukacyjnego (uczniowie kl. IV i V),

– o godz.11:00  dla II etapu edukacyjnego (uczniowie kl. VI i VII).

Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom

Szanowni Państwo,
W związku z zawieszeniem stacjonarnych zajęć lekcyjnych w szkołach w okresie zagrożenia epidemiologicznego informuję, iż zajęcia w ramach programu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom”, realizowane będą w formie zdalnej w terminie:
I etap edukacyjny 04.04.2020 r., 18.04.2020 r.,
II etap edukacyjny 04.04.2020r., 18.04.2020 r., 9.05.2020 r.