Forum Młodych Talentów- Bądź częścią wyjątkowej społeczności

Forum Młodych Talentów- Bądź częścią wyjątkowej społeczności

Forum Młodych Talentów to duże wydarzenie inspirująco-edukacyjne dedykowane uczestnikom zajęć w Centrach Wspierania Uczniów Zdolnych. Celem Forum jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy oraz pobudzania inspiracji i motywacji u uczniów. To również doskonała okazja do utrwalenia wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych i zachęta do dalszego rozwoju swoich talentów.

Program Forum Młodych Talentów obejmuje trzy moduły:

  • Spotkania z inspirującymi ludźmi biznesu, działaczami społecznymi, lokalnymi autorytetami
  • Konferencję podczas której chętni uczniowie będą mogli przygotować krótkie wystąpienia pokazujące ich pasje i osiągnięcia. Założeniem jest propagowanie ciekawych i wartościowych idei, pomysłów, koncepcji z różnych dziedzin życia i nauki. Dla uczniów będzie to przestrzeń do dzielenia się swoją wiedzą, zainteresowaniami i sukcesami
  • Rozstrzygnięcie i przyznanie nagród w konkursach.

Każdy uczeń, który wyrazi chęć  do udziału  w Forum musi wypełnić indywidualne zgłoszenie (w załączniku).

TERMIN złożenia formularza : do 21 maja 2021 r.

 ( skrzynka pocztowa przy głównym wejściu do UMiG Wolbrom)

Forum zostanie przeprowadzone online z wykorzystaniem platformy Teams, formularze zgłoszeniowe z adresami mailowymi są konieczne, aby wysłać wszystkim uczniom zaproszenie wraz z linkiem, umożliwiającym wejście na platformę.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH  DO UDZIAŁU!

Konkurs na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ – edycja 2021

Zapraszamy wszystkich uczniów z terenu Gminy Wolbrom, uczestniczących w zajęciach w CWUZ i ich nauczycieli do udziału w konkursie, którego przedmiotem jest prezentacja wybranego projektu, zrealizowanego podczas zajęć pozaszkolnych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021.

Zgłoszenia do udziału w  konkursie należy dokonać do 10 marca 2021 r., a praca konkursowa musi być złożona do 15 kwietnia 2021 r. Szczegóły dotyczące formalnych i merytorycznych warunków konkursu znajdują się w Regulaminie. Prosimy o zapoznanie się z jego postanowieniami i czekamy na ciekawe prezentacje konkursowe. Wiemy, że mimo zdalnej formy zajęć, która stawia nauczycieli i uczniów wobec wielu wyzwań, w CWUZ realizowanych jest wiele wartościowych projektów. Warto zaprezentować ich efekty w ramach konkursu. Dla laureatów konkursu- członków nagrodzonych i wyróżnionych zespołów – przewidziano  atrakcyjne nagrody rzeczowe.

https://malopolskietalenty.pl/index.php/uczen/konkursy

ZMIANA HARMONOGRAMU ZAJĘĆ

W związku ze zmianą terminu ferii zimowych informujemy, iż zajęcia w ramach projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom” w dniu 09.01.2021 r. oraz w dniu 16.01.2021 r. nie odbędą się.

Zajęcia te odbędą się dla:

  • II etapu edukacyjnego w dniu 20.02.2021 r. (za dzień 09.01.2021 r.),
  • I etapu edukacyjnego w dniu 27.02.2021 r. (za dzień 16.01.2021 r.).

Pozostałe dni zajęć w harmonogramie nie ulegają zmianie.