Wyniki konkursu na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych w roku szkolnym 2021/2022

Informujemy, że zakończyła się ocena prac w konkursie na projekt edukacyjny zrealizowany w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Bardzo miło nam poinformować, że wszystkie prace konkursowe wykonane przez uczniów z Gminy Wolbrom, zostały pozytywnie ocenione i wyróżnione.

Wszystkim uczniom i nauczycielom dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy sukcesu!

Nasi laureaci:

Grupa TIK (I etap)-nauczyciel Pani Edyta Oleksy – nagroda

Grupa TIK (II etap)-nauczyciel Pani Maria Dziuba – wyróżnienie

Grupa Matematyka (II etap) – nauczyciel Pani Aldona Kowalik – wyróżnienie

Grupa Przedsiębiorczość (II etap) – nauczyciel-Pani Katarzyna Pacia – wyróżnienie

Informacja o nagrodach rzeczowych, przyznanych nagrodzonym i wyróżnionym pracom, zostanie przedstawiona na Forum Młodych Talentów, które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2022 r., a już w kolejnym tygodniu nagrody trafią do rąk naszych zdolnych uczniów.

Ruszyła rekrutacja do udziału w Letniej Szkole Młodych Talentów 2021

Serdecznie zapraszamy uczniów drugiego etapu edukacyjnego do udziału w Letniej Szkole Młodych Talentów, są to wyjazdowe warsztaty edukacyjne o charakterze naukowym, które odbędą się w Krakowie, obejmujące zajęcia z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych (25 godzin dydaktycznych) i kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych (15 godzin dydaktycznych) – każda grupa realizuje oba rodzaje zajęć.

Organizatorzy zapewniają bezpłatnie: dowóz, noclegi, wyżywienie, zajęcia dydaktyczne, program kulturalno-poznawczy (w tym dwie wycieczki po Krakowie), opiekę, ubezpieczenie, zaświadczenie o ukończeniu LSMT. 

Termin wyjazdu: od 27 czerwca do 3 lipca 2021 r. Szczegóły organizacyjne i merytoryczne znajdują się w niżej podanym linku.

Do udziału w LSMT będą kwalifikowani wyłącznie uczniowie, którzy w terminie
do 7 maja 2021 r. złożą poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy.
 

Formularz należy przesłać w wersji papierowej do Biura Merytorycznego projektu Małopolskie Talenty, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 443 80 01, w. 16 lub 519 849 787 albo drogą mailową: malopolskietalenty@mcdn.edu.pl

Informacje o LSMT oraz formularz zgłoszeniowy zostały też zamieszczone na stronie internetowej projektu.

http://www.malopolskietalenty.pl/index.php/wydarzenia/73-rekrutacja-do-udzialu-w-letniej-szkole-mlodych-talentow-2021

RUSZYŁA REKRUTACJA UCZNIÓW!

1

malopolskie_talenty_poziom-01

Rozpoczęła się rekrutacja uczniów do trzeciej edycji projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.5. Wsparcie uczniów zdolnych Typ projektu C. – Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na rok szkolny 2021/22.

Projekt „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom” kierowany jest do wszystkich chętnych uczniów zdolnych (dot. klas 5-8 następnego roku szkolnego) z terenu gminy Wolbrom tj.:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich – Kąpiele Wielkie 75a, 32-340 Wolbrom;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie – Łobzów 220, 32,340 Wolbrom;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu – ul. Mariacka 28, 32-340 Wolbrom;
 • Szkoła Podstawowa w Jeżówce – Jeżówka 253, 32-340 Wolbrom;
 • Szkoła Podstawowa w Chełmie – ul. Wolbromska 21, 32-340 Chełm;
 • Szkoła Podstawowa w Dłużcu – Dłużec 7, 32-340 Wolbrom;
 • Szkoła Podstawowa w Wierzchowisku – Wierzchowisko 32 b, 32-340 Wolbrom;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu – ul. Szkolna 2, 32-340 Zarzecze;
 • Zespół Szkół w Gołaczewach – ul. Chełmska 8, 32-340 Gołaczewy;
 • Zespół Szkół w Wolbromiu – ul. Pod Lasem 1, 32-340 Wolbrom.

Celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień i podniesienie umiejętności w zakresie czterech kluczowych kompetencji przedmiotowych tj. językowych (język angielski), matematycznych i naukowo – technicznych (nauki matematyczno – przyrodnicze), informatycznych (technologie informacyjno – komunikacyjne) i przedsiębiorczości oraz kompetencji ponadprzedmiotowych wśród populacji uczniów zdolnych z terenu Gminy Wolbrom poprzez realizację działań opartych na modelu wsparcia ucznia zdolnego innowacyjnego projektu DiAMEnT.

Termin rozpoczęcia rekrutacji: 08.02.2021 – 05.03.2021 r.

W załączeniu niezbędne dokumenty rekrutacyjne które należy złożyć w Sekretariacie szkoły lub w Biurze projektu, znajdującym się w budynku UMiG Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom.

Załączniki:

Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie

Wyniki testów uzdolnień w ramach projektu pn.: „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom”

malopolskie-talenty

Szanowni Państwo,

informujemy, że na podstawie list rankingowych zawierających wyniki testów uzdolnień, napisanych przez uczniów nominowanych do tegorocznej diagnozy, dokonano kwalifikacji uczniów do zajęć w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w roku szkolnym 2020/21.

CWUZ przekazało do poszczególnych szkół objętych diagnozą uzdolnień, listę uczniów zakwalifikowanych do udziału w tegorocznych zajęciach.

Pełne listy uczniów wraz z informacją o liczbie uzyskanych punktów są dostępne w siedzibie realizatora projektu – w Miejskim Ośrodku Obsługi Szkół w Wolbromiu, ul. Krakowska 1, pok.214.

PILNE! FORUM MŁODYCH TALENTÓW DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo

Biuro Merytoryczne projektu Małopolskie Talenty po stronie MCDN zaplanowało realizację Forum Młodych Talentów dla uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym uczestniczyli w zajęciach w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych oraz dla ich nauczycieli.

Wydarzenie odbędzie się 22 i 23 czerwca 2020r. w godz. 13.00 – 15.30 i ze względu na bezpieczeństwo uczniów w obecnej sytuacji epidemicznej, zostanie przeprowadzone z formie zdalnej.

Celem Forum jest umożliwienie uczniom kontaktu z inspirującymi osobami, które osiągnęły sukces w młodym wieku, promowanie osiągnięć uczniów zdolnych i ich nauczycieli oraz zwiększenie motywacji uczniów do rozwijania i pogłębiania zainteresowań z zakresu kompetencji kluczowych. Forum stanowi też podsumowanie pracy CWUZ w mijającym roku szkolnym. Zostaną na nim oficjalnie ogłoszone wyniki konkursu na projekt edukacyjny, dlatego szczególnie serdecznie zapraszamy do udziału w Forum uczestników konkursu.

Każdy uczeń, który chce uczestniczyć w Forum musi wypełnić indywidualne zgłoszenie, którego wzór jest dostępny w załączniku. Formularz zgłoszenia ucznia podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna należy dostarczyć do macierzystej szkoły lub do Miejskiego Ośrodka Obsługi szkół w Wolbromiu ul. Krakowska 1 pok. 214. Podpisany formularz można również dostarczyć drogą elektroniczną w formie skanu lub czytelnego zdjęcia na adres kplowiec@moos.wolbrom.pl

TERMIN złożenia formularza : do 9 czerwca 2020

Nauczyciele biorący udział w zajęciach CWUZ zostaną poinformowani o możliwości udziału w Forum drogą elektroniczną bezpośrednio przez MCDN.

Forum zostanie przeprowadzone online z wykorzystaniem platformy Teams, formularze zgłoszeniowe z adresami mailowymi są konieczne, aby wysłać wszystkim uczniom zaproszenie wraz z linkiem, umożliwiającym wejście na platformę.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU

Formularz zgłoszenia ucznia na FMT-1

„Małopolskie Talenty- I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom” – TESTY UZDOLNIEŃ

malopolskie-talenty

malopolskie_talenty_poziom-01Szanowni Państwo, drodzy uczniowie :

Przeprowadzenie testów uzdolnień do projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.5. Wsparcie uczniów zdolnych Typ projektu C. – Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 we wszystkich szkołach z terenu Gminy Wolbrom odbędzie się 15.06.2020 r o godz. 12:00

 

Rekrutacja do udziału w Letniej Szkole Młodych Talentów dla uczniów II etapu edukacyjnego.

Informujemy, iż 15 kwietnia 2020 r. rozpoczęła się rekrutacja do udziału w III edycji Letniej Szkoły Młodych Talentów (LSMT) dla uczniów, którzy uczestniczą w bieżącej edycji zajęć w CWUZ (rok szkolny 2019/2020) na II etapie.

LSMT to wyjazdowe warsztaty edukacyjne o charakterze naukowym, które odbędą się w Krakowie, obejmujące zajęcia z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych (25 godzin dydaktycznych) i kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych (15 godzin dydaktycznych) – każda grupa realizuje oba rodzaje zajęć. Organizatorzy zapewniają bezpłatnie: dowóz z miejsc zbiórek, noclegi, wyżywienie, zajęcia dydaktyczne, program kulturalno-poznawczy (w tym dwie wycieczki po Krakowie), opiekę, ubezpieczenie, zaświadczenie o ukończeniu LSMT.

Termin wyjazdu: od 28 czerwca 2020 r. do 4 lipca 2020r.

UWAGA!! W przypadku, gdy sytuacja epidemiologiczna nie ulegnie normalizacji i nie będzie możliwa realizacja wyjazdu w podanym wyżej terminie, LSMT zostanie przesunięta na termin od 23 sierpnia do 29 sierpnia 2020 r. W razie dalszej niemożności przeprowadzenia LSMT z powodu zagrożenia epidemiologicznego, wyjazd zostanie odwołany.

O wszystkich działaniach organizatorów osoby zakwalifikowane do udziału będą informowane bezpośrednio drogą mailową.

Do udziału w LSMT będą kwalifikowani wyłącznie uczniowie, którzy w terminie od 15 kwietnia 2020 r. do 8 maja 2020r. złożą poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, którego wzór znajduje się poniżej. Formularz należy przesłać w wersji papierowej na adres: Biuro Merytoryczne projektu Małopolskie Talenty, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz.

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w LSMT- mamy nadzieję, że będzie to okazja
do nabycia wiedzy, umiejętności i nowych doświadczeń, do poznania rówieśników o podobnych zainteresowaniach i pasjach oraz do atrakcyjnego i ciekawego spędzenia wakacyjnego czasu.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w Letniej Szkole Młodych Talentów (LSMT) – III edycja_2020
Informacja o Letniej Szkole Młodych Talentów

Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w Letniej Szkole Młodych Talentów.

Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom

Szanowni Państwo,
W związku z zawieszeniem stacjonarnych zajęć lekcyjnych w szkołach w okresie zagrożenia epidemiologicznego informuję, iż zajęcia w ramach programu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom”, realizowane będą w formie zdalnej w terminie:
I etap edukacyjny 04.04.2020 r., 18.04.2020 r.,
II etap edukacyjny 04.04.2020r., 18.04.2020 r., 9.05.2020 r.

RUSZYŁA REKRUTACJA UCZNIÓW!

malopolskie-talenty
malopolskie_talenty_poziom-01

Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja uczniów do drugiej edycji projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny  – Gmina Wolbrom” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.5. Wsparcie uczniów zdolnych Typ projektu C. – Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na rok szkolny 2020/21.

Projekt „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny  – Gmina Wolbrom”  kierowany jest do wszystkich chętnych uczniów zdolnych (dot. klas 5-8 następnego roku szkolnego) z terenu  gminy Wolbrom tj.:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich – Kąpiele Wielkie 75a, 32-340 Wolbrom;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie – Łobzów 220, 32,340 Wolbrom;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu – ul. Mariacka 28, 32-340 Wolbrom;
 • Szkoła Podstawowa w Jeżówce – Jeżówka 253, 32-340 Wolbrom;
 • Szkoła Podstawowa w Chełmie – ul. Wolbromska 21, 32-340 Chełm;
 • Szkoła Podstawowa w Dłużcu – Dłużec 7, 32-340 Wolbrom;
 • Szkoła Podstawowa w Wierzchowisku – Wierzchowisko 32 b, 32-340 Wolbrom;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu – ul. Szkolna 2, 32-340 Zarzecze;
 • Zespół Szkół w Gołaczewach – ul. Chełmska 8, 32-340 Gołaczewy;
 • Zespół Szkół w Wolbromiu – ul. Pod Lasem 1, 32-340 Wolbrom.

Celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień i podniesienie umiejętności w zakresie czterech kluczowych kompetencji przedmiotowych tj. językowych (język angielski), matematycznych i naukowo – technicznych  (nauki matematyczno – przyrodnicze), informatycznych (technologie informacyjno – komunikacyjne) i przedsiębiorczości oraz kompetencji ponadprzedmiotowych wśród populacji uczniów zdolnych z terenu Gminy Wolbrom poprzez realizację działań  opartych na modelu wsparcia ucznia zdolnego innowacyjnego projektu DiAMEnT.

Termin rozpoczęcia rekrutacji: 10.02.2020 – 16.03.2020 r.

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne do pobrania w zakładce PROJEKTY -> MAŁOPOLSKIE TALENTY.

Dokumenty należy złożyć w  Sekretariacie szkoły lub w Biurze projektu, znajdującym się w budynku UMiG Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom.