Rekrutacja do udziału w Letniej Szkole Młodych Talentów dla uczniów II etapu edukacyjnego.

Informujemy, iż 15 kwietnia 2020 r. rozpoczęła się rekrutacja do udziału w III edycji Letniej Szkoły Młodych Talentów (LSMT) dla uczniów, którzy uczestniczą w bieżącej edycji zajęć w CWUZ (rok szkolny 2019/2020) na II etapie.

LSMT to wyjazdowe warsztaty edukacyjne o charakterze naukowym, które odbędą się w Krakowie, obejmujące zajęcia z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych (25 godzin dydaktycznych) i kluczowych kompetencji ponadprzedmiotowych (15 godzin dydaktycznych) – każda grupa realizuje oba rodzaje zajęć. Organizatorzy zapewniają bezpłatnie: dowóz z miejsc zbiórek, noclegi, wyżywienie, zajęcia dydaktyczne, program kulturalno-poznawczy (w tym dwie wycieczki po Krakowie), opiekę, ubezpieczenie, zaświadczenie o ukończeniu LSMT.

Termin wyjazdu: od 28 czerwca 2020 r. do 4 lipca 2020r.

UWAGA!! W przypadku, gdy sytuacja epidemiologiczna nie ulegnie normalizacji i nie będzie możliwa realizacja wyjazdu w podanym wyżej terminie, LSMT zostanie przesunięta na termin od 23 sierpnia do 29 sierpnia 2020 r. W razie dalszej niemożności przeprowadzenia LSMT z powodu zagrożenia epidemiologicznego, wyjazd zostanie odwołany.

O wszystkich działaniach organizatorów osoby zakwalifikowane do udziału będą informowane bezpośrednio drogą mailową.

Do udziału w LSMT będą kwalifikowani wyłącznie uczniowie, którzy w terminie od 15 kwietnia 2020 r. do 8 maja 2020r. złożą poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy, którego wzór znajduje się poniżej. Formularz należy przesłać w wersji papierowej na adres: Biuro Merytoryczne projektu Małopolskie Talenty, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz.

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w LSMT- mamy nadzieję, że będzie to okazja
do nabycia wiedzy, umiejętności i nowych doświadczeń, do poznania rówieśników o podobnych zainteresowaniach i pasjach oraz do atrakcyjnego i ciekawego spędzenia wakacyjnego czasu.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w Letniej Szkole Młodych Talentów (LSMT) – III edycja_2020
Informacja o Letniej Szkole Młodych Talentów

Serdecznie zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w Letniej Szkole Młodych Talentów.

Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom

Szanowni Państwo,
W związku z zawieszeniem stacjonarnych zajęć lekcyjnych w szkołach w okresie zagrożenia epidemiologicznego informuję, iż zajęcia w ramach programu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom”, realizowane będą w formie zdalnej w terminie:
I etap edukacyjny 04.04.2020 r., 18.04.2020 r.,
II etap edukacyjny 04.04.2020r., 18.04.2020 r., 9.05.2020 r.

RUSZYŁA REKRUTACJA UCZNIÓW!

malopolskie-talenty
malopolskie_talenty_poziom-01

Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja uczniów do drugiej edycji projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny  – Gmina Wolbrom” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.5. Wsparcie uczniów zdolnych Typ projektu C. – Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na rok szkolny 2020/21.

Projekt „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny  – Gmina Wolbrom”  kierowany jest do wszystkich chętnych uczniów zdolnych (dot. klas 5-8 następnego roku szkolnego) z terenu  gminy Wolbrom tj.:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich – Kąpiele Wielkie 75a, 32-340 Wolbrom;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie – Łobzów 220, 32,340 Wolbrom;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu – ul. Mariacka 28, 32-340 Wolbrom;
 • Szkoła Podstawowa w Jeżówce – Jeżówka 253, 32-340 Wolbrom;
 • Szkoła Podstawowa w Chełmie – ul. Wolbromska 21, 32-340 Chełm;
 • Szkoła Podstawowa w Dłużcu – Dłużec 7, 32-340 Wolbrom;
 • Szkoła Podstawowa w Wierzchowisku – Wierzchowisko 32 b, 32-340 Wolbrom;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zarzeczu – ul. Szkolna 2, 32-340 Zarzecze;
 • Zespół Szkół w Gołaczewach – ul. Chełmska 8, 32-340 Gołaczewy;
 • Zespół Szkół w Wolbromiu – ul. Pod Lasem 1, 32-340 Wolbrom.

Celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień i podniesienie umiejętności w zakresie czterech kluczowych kompetencji przedmiotowych tj. językowych (język angielski), matematycznych i naukowo – technicznych  (nauki matematyczno – przyrodnicze), informatycznych (technologie informacyjno – komunikacyjne) i przedsiębiorczości oraz kompetencji ponadprzedmiotowych wśród populacji uczniów zdolnych z terenu Gminy Wolbrom poprzez realizację działań  opartych na modelu wsparcia ucznia zdolnego innowacyjnego projektu DiAMEnT.

Termin rozpoczęcia rekrutacji: 10.02.2020 – 16.03.2020 r.

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne do pobrania w zakładce PROJEKTY -> MAŁOPOLSKIE TALENTY.

Dokumenty należy złożyć w  Sekretariacie szkoły lub w Biurze projektu, znajdującym się w budynku UMiG Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom.

„Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny -Gmina Wolbrom” – Wyniki

malopolskie-talenty

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na podstawie list rankingowych zawierających wyniki testów uzdolnień, napisanych przez uczniów nominowanych do tegorocznej diagnozy, dokonano kwalifikacji uczniów do zajęć w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych.

CWUZ przekazało do poszczególnych szkół objętych diagnozą uzdolnień, listę uczniów zakwalifikowanych do udziału w tegorocznych zajęciach.

Pełne listy uczniów wraz z informacją o liczbie uzyskanych punktów są dostępne w siedzibie realizatora projektu – w Miejskim Ośrodku Obsługi Szkół w Wolbromiu, ul. Krakowska 1, pok.214.

KOMUNIKAT – zmiana terminu przeprowadzenia testów z projektu.

malopolskie-talenty

„Małopolskie Talenty- I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom”

malopolskie_talenty_poziom-01

Szanowni Państwo,

Przeprowadzenie testów uzdolnień do projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny  – Gmina Wolbrom” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.5. Wsparcie uczniów zdolnych Typ projektu C. – Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 we wszystkich szkołach z terenu Gminy Wolbrom odbędzie się 17.06.2019 r o godz. 9:00

– Aneks nr 1
– Zarządzenie nr 80/2019 – Regulamin rekrutacji

Rekrutacja Małopolskie talenty

malopolskie-talenty
malopolskie_talenty_poziom-01

Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja uczniów do projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny  -Gmina Wolbrom” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.5. Wsparcie uczniów zdolnych Typ projektu C. – Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Projekt „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny  -Gmina Wolbrom”  kierowany jest do wszystkich chętnych uczniów zdolnych (dot. klas 5-8 następnego roku szkolnego) z terenu  gminy Wolbrom tj.:

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kąpielach Wielkich – Kąpiele Wielkie 75a, 32-340 Wolbrom;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łobzowie – Łobzów 220, 32,340 Wolbrom;
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu – ul. Mariacka 28, 32-340 Wolbrom;
 • Szkoła Podstawowa w Jeżówce – Jeżówka 253, 32-340 Wolbrom;
 • Szkoła Podstawowa w Chełmie – ul. Wolbromska 21, 32-340 Chełm;
 • Szkoła Podstawowa w Dłużcu – Dłużec 7, 32-340 Wolbrom;
 • Szkoła Podstawowa w Wierzchowisku – Wierzchowisko 32 b, 32-340 Wolbrom;
 • Szkoła Podstawowa w Zarzeczu – ul. Szkolna 2, 32-340 Zarzecze;
 • Zespół Szkół w Gołaczewach – ul. Chełmska 8, 32-340 Gołaczewy;
 • Zespół Szkół w Wolbromiu – ul. Pod Lasem 1, 32-340 Wolbrom.

 

Celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień i podniesienie umiejętności w zakresie czterech kluczowych kompetencji przedmiotowych tj. językowych (język angielski), matematycznych i naukowo – technicznych  (nauki matematyczno – przyrodnicze), informatycznych (technologie informacyjno – komunikacyjne) i przedsiębiorczości oraz kompetencji ponadprzedmiotowych wśród populacji uczniów zdolnych z terenu gminy Wolbrom poprzez realizację działań  opartych na modelu wsparcia ucznia zdolnego innowacyjnego projektu DiAMEnT.

Termin rozpoczęcia rekrutacji: 11-25 marca 2019 r.

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne do pobrania w zakładce PROJEKTY -> MAŁOPOLSKIE TALENTY.

Załącznik nr 1 – formularz rekrutacyjny
Zał nr 2 mono Deklaracja uczestnictwa MCDN

Dokumenty należy złożyć w  Sekretariacie szkoły lub w Biurze projektu, znajdującej się w budynku UMiG Wolbrom, ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom.

RUSZYŁA REKRUTACJA UCZNIÓW !

Bez nazwy-1 kopia

Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja uczniów do projektu „Innowacyjna szkoła – innowacyjna praca” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Projekt „Innowacyjna szkoła – innowacyjna praca” kierowany jest do wszystkich chętnych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, uczęszczających do następujących instytucji:

 1. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kąpielach Wielkich – kl.I-VII
 2. Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Wolbromiu – kl. I-VII
 3. Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Łokietka w Zarzeczu – kl. I-VII, klasy gimnazjalne
 4. Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego w Dłużcu – kl. I-VII, klasy gimnazjalne
 5. Szkoła podstawowa w Łobzowie – kl. I-VII
 6. Gimnazjum nr 4 w Wolbromiu/ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wolbromiu – kl. VII, klasy gimnazjalne
 7. Szkoła podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Gołaczewach – – kl. VII, klasy gimnazjalne

Celem projektu jest podniesienie u  uczniów szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych Gminy Wolbrom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w obszarach technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz matematyczno-przyrodniczych poprzez organizacje zajęć rozwijających i wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu, narzędzi TIK oraz e-learningu.

Kryterium formalne: status ucznia/uczennicy szkoły podstawowej lub gimnazjum potwierdzony oświadczeniem dyrektora szkoły.

Termin rozpoczęcia rekrutacji: 11- 22 września 2017r.

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne – formularz rekrutacyjny, regulamin rekrutacji, deklaracja uczestnictwa w projekcie, kryteria wyboru uczestników projektu oraz  oświadczenie dyrektora dostępne w zakładce  „Do pobrania”.

Dokumenty należy złożyć w filii Biura projektu, znajdującej się w każdej ze szkół.

Niezbędne informacje można uzyskać w Biurze projektu w Wolbromiu, ul. Skalska 20 lub pod numerem telefonu: 32 724 25 23.

 

Pliki do pobrania:
Regulamin Rekrutacji
Kryteria wyboru uczestników projektu
Oświadczenie Dyrektora szkoły status ucznia
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Formularz rekrutacyjny UCZNIA

ZAPYTANIE OFERTOWE – ROZEZNANIE RYNKU

Bez nazwy-1 kopia

 

Wolbrom, 28.08.2017r.

MOOS.271.6.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE ROZEZNANIE RYNKU


W związku z realizacją projektu pn. „Innowacyjna szkoła – innowacyjna praca współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie: 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne” zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku na „Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczenia wyżywienia dla uczestników szkoleń/warsztatów w zakresie zadania pn. Programy wsparcia dla nauczycieli, w ramach realizacji projektu.

 

 1. Nazwa i adres realizatora projektu Zamawiającego:

Nazwa:   Miejski Ośrodek Obsługi Szkół w Wolbromiu

Adres:     ul. Krakowska 1, 32 – 340 Wolbrom

NIP:        637-10-62-375

Telefon:  +48/32 644 11 26

Faks:       +48/32 644 11 26

E-mail: zamowieniamoos@wp.pl

Strona internetowa:  www.moos.wolbrom.pl

Godziny urzędowania:  poniedziałek: 10:00 – 18:00, środa:  8:00 – 16:00

wtorek, czwartek, piątek:  7:00 – 15:00


Dane do kontaktu w sprawie prowadzonego postępowania:

Nazwa:    Miejski Ośrodek Obsługi Szkół w Wolbromiu

Adres:      ul. Krakowska 1, 32 – 340 Wolbrom

Faks:       +48/32 644 11 26

E-mail:    zamowieniamoos@wp.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Przedmiotem zapytania jest przygotowanie i dostawa wyżywienia dla uczestników szkoleń/warsztatów w zakresie zadania pn. Programy wsparcia dla nauczycieli w ramach projektu „Innowacyjna szkoła – innowacyjna praca” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne).
 3. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):
 4. a) 55321000-6 – Usługi przygotowywania posiłków,
 5. b) 55521200-0 – Usługi dowożenia posiłków,
 6. c) 55.52.00.00-1 – Usługi cateringowe dostarczania posiłków.
 7. Świadczenie usługi cateringowej polegać ma na:
 8. przygotowaniu i dostawie 2 daniowego obiadu dla uczestników szkoleń/warsztatów;
 9. przygotowaniu i dostawie serwisu kawy/herbaty, wody/napojów, ciasteczek deserowych, dodatków (cytryna, cukier) dla uczestników szkoleń/warsztatów;
 10. przygotowaniu stołów (obrusów), posprzątaniu po kolejnych przerwach oraz po zakończeniu dnia szkoleniowego (w zakresie dotyczącym cateringu);
 11. zapewnieniu własnych naczyń (termosów/podgrzewaczy, filiżanek, spodeczków, szklanek, łyżeczek, cukiernic, talerzy itp.). Nie dopuszcza się możliwości użycia naczyń plastikowych;
 12. dowozu cateringu na miejsce realizacji szkoleń/warsztatów znajdującego się na terenie Gminy Wolbrom w Zespole Szkół w Wolbromiu, Wolbrom, ul. Pod Lasem 1.
 13. Ogólna liczba dwudaniowych obiadów ok. 465, serwisów kawowych ok. 1185.
 14. Usługa świadczona będzie zgodnie z harmonogramem dostarczonym przez Zamawiającego, z tym, iż ostateczna ilość posiłków na dany dzień szkoleniowy zostanie podana Wykonawcy z tygodniowym wyprzedzeniem.

6.Usługa cateringowa musi odbywać się z poszanowaniem środowiska naturalnego.

 1. Usługa cateringowa musi być realizowana wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. Nr 171 poz. 1125 z późn. zm.).

 

III. Termin wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 1. Wykonanie usługi cateringowej w terminie od 08.09.2017r. do 02.12.2017r.
 2. Okres realizacji według Harmonogramu szkoleń/warsztatów. W przypadku zmiany terminu szkoleń/warsztatów określonych w Harmonogramie świadczenie usług cateringu może ulec zmianie o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. Adres dostawy: Zespół Szkół w Wolbromiu, ul. Pod Lasem 1, 32-340 Wolbrom.

 

 1. Kryteria wyboru oferty: najniższa cena.

 

 1. Opis przygotowania i złożenia oferty.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty cenowej, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i dostarczyć wraz z zezwoleniem ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej na prowadzenie usługi cateringowej – kopią decyzji z numerem zezwolenia poświadczoną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy.
 3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 1 września 2017r. (liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego) w następującej formie:
 4. a) pisemnie (osobiście, listownie) na adres: Miejski Ośrodek Obsługi Szkół w Wolbromiu, Krakowska 1, 32-340 Wolbrom, pok. 215.
 5. b) w formie elektronicznej na e-mail: zamowieniamoos@wp.pl (wypełniony i podpisany Formularz oferty wraz z wymaganymi w zapytaniu dokumentami w formie skanu).

 

 1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy ceny złożonych ofert będą przewyższać środki Zamawiającego na realizacje zamówienia, chyba że Zamawiający będzie posiadał dodatkowe środki finansowe na sfinansowanie zamówienia.

 

VIII. W przypadku jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umów, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa powyżej.

 

 

 1. IX. Klauzule społeczne.
 2. Wykonawca przystępując do postępowania rozeznania rynku na usługi cateringowe oświadcza, że przy realizacji zamówienia będą stosowane klauzule społeczne, tzn. wykonawca spełni zapisy klauzul społecznych, określonych w art. 29 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (warunek obligatoryjny) – w zakresie realizacji zamówienia zostanie zatrudniona 1 osoba z grupy osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy, w wymiarze adekwatnym do wykonywania usługi będącej przedmiotem zamówienia tj.
 • bezrobotna w rozumieniu ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub
 • młodociana, w rozumieniu Kodeksu pracy, w celu przygotowania zawodowego,
 • niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • bezdomna realizująca indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 • uzależniona od alkoholu po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • uzależniona od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
 • chora psychicznie,
 • zwalniana z zakładów karnych,
 • uchodźcą realizującym indywidualny program integracji.
 1. Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do:
 • zatrudniania co najmniej 1 osobę z grupy osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w niniejszym rozeznaniu, nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy,
 • Wykonawca wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego w odniesieniu do stosowania klauzuli społecznej.
 • W okresie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia w każdym czasie dokumentacji niezbędnej do weryfikacji spełniania kryterium (dokumentów poświadczających zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę oraz poświadczających status osoby zatrudnionej).

Załączniki:
Załącznik nr 1 –  Oferta cenowa.