UWAGA!!! LETNIA SZKOŁA MŁODYCH TALENTÓW 2022

W ramach projektu Małopolskie Talenty Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli rozpoczyna rekrutację do kolejnej edycji Letniej Szkoły Młodych Talentów (LSMT) dla uczniów, którzy uczestniczą w bieżącej edycji zajęć w CWUZ na II etapie edukacyjnym ( klasy 7-8).

Termin wyjazdu: od 26 czerwca do 2 lipca 2022r.

LETNIA SZKOŁA MŁODYCH TALENTÓW to wyjazdowe warsztaty edukacyjne o charakterze naukowym, które odbędą się w Krakowie, obejmujące zajęcia z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych (25 godzin dydaktycznych) i kluczowych kompetencji ponad przedmiotowych (15 godzin dydaktycznych) – każda grupa realizuje oba rodzaje zajęć.

Organizatorzy zapewniają bezpłatnie: dowóz, noclegi, wyżywienie, zajęcia dydaktyczne, program kulturalno-poznawczy (w tym dwie wycieczki po Krakowie), opiekę, ubezpieczenie, zaświadczenie o ukończeniu LSMT. Szczegóły organizacyjne i merytoryczne znajdują się pod adresem:

https://malopolskietalenty.pl/index.php/wydarzenia/82-rekrutacja-do-letniej-szkoly-mlodych-talentow-2022

Do udziału w LSMT będą kwalifikowani wyłącznie uczniowie, którzy w terminie
do 29 kwietnia  2022 r. złożą poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy
, zgodny z wzorem zamieszczonym na stronie projektu (link powyżej).

Formularz należy przesłać w wersji papierowej do Biura Merytorycznego projektu Małopolskie Talenty, ul. Jagiellońska 61, 33-300 Nowy Sącz lub złożyć osobiście pod tym samym adresem.

UWAGA! W tym roku wracamy do pełnej wersji formularza, w której już na etapie zgłoszenia ucznia  są podawane wszystkie informacje na potrzeby oceny spełnienia kryteriów. 

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w LSMT- mamy nadzieję, że będzie to okazja do nabycia wiedzy, umiejętności i nowych doświadczeń, do poznania rówieśników o podobnych zainteresowaniach i pasjach oraz do atrakcyjnego i ciekawego spędzenia wakacyjnego czasu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18 443 80 01, w. 16 lub 519 849 787 albo drogą mailową: malopolskietalenty@mcdn.edu.pl

Do pobrania: