„Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny  -Gmina Wolbrom”

Forum Młodych Talentów

dla uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym uczestniczyli w zajęciach w Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych oraz dla ich nauczycieli.

Wydarzenie odbędzie się  7, 8, 9 i 10 czerwca 2022r. w godz. 15.00 – 17.35 i zostanie przeprowadzone w formie zdalnej.

Celem Forum jest umożliwienie uczniom kontaktu z inspirującymi osobami, które osiągnęły sukces w młodym wieku, promowanie osiągnięć uczniów zdolnych i ich nauczycieli oraz zwiększenie motywacji uczniów do rozwijania i pogłębiania zainteresowań z zakresu kompetencji kluczowych. Forum stanowi też podsumowanie pracy CWUZ w mijającym roku szkolnym. Zostaną na nim oficjalnie ogłoszone wyniki konkursu na projekt edukacyjny, dlatego szczególnie serdecznie zapraszamy do udziału w Forum uczestników konkursu.

Każdy uczeń chcący  uczestniczyć w Forum musi wypełnić indywidualne zgłoszenie. Proszę o dostarczenie  indywidualnych formularzy zgłoszeniowych w terminie do 16 maja 2022 r. do macierzystej szkoły lub do Miejskiego Ośrodka Obsługi Szkół w Wolbromiu,ul. Krakowska 1 pok. 214.

Organizator forum : Biuro Merytoryczne projektu Małopolskie Talenty, 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 61.

Ponieważ  tym roku szkolnym Forum zostanie przeprowadzone online formularze zgłoszeniowe z adresami mailowymi są konieczne, aby organizator konkursu mógł wysłać uczniom zaproszenie wraz z linkiem umożliwiającym wejście na Forum.

Wszystkich zdolnych uczniów zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu!