„Małopolskie Talenty- I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom”

Termin przeprowadzenia testów.

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie :

Przeprowadzenie testów uzdolnień do projektu „Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Wolbrom” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.5. Wsparcie uczniów zdolnych Typ projektu C. – Rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 we wszystkich szkołach z terenu Gminy Wolbrom odbędzie się  11.06.2021 r.

– o godz. 9:00  dla I etapu edukacyjnego (uczniowie kl. IV i V),

– o godz.11:00  dla II etapu edukacyjnego (uczniowie kl. VI i VII).