Konkurs na projekt edukacyjny zrealizowany w CWUZ – edycja 2022

Zapraszamy wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach w CWUZ i ich nauczycieli do udziału w konkursie, którego przedmiotem jest prezentacja wybranego projektu, zrealizowanego podczas zajęć pozaszkolnych z zakresu kluczowych kompetencji przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022.

Zgłoszenia do udziału w  konkursie należy dokonać w okresie od 18.02.2022 r. do 11.03.2022 r. , a praca konkursowa musi być złożona do 15 kwietnia 2022 r. Szczegóły dotyczące formalnych i merytorycznych warunków konkursu znajdują się w Regulaminie. Prosimy o zapoznanie się z jego postanowieniami i czekamy na ciekawe prezentacje konkursowe.

Dla laureatów konkursu- członków nagrodzonych i wyróżnionych zespołów – przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Do pobrania:

Regulamin konkursu

załącznik nr 1_Formularz zgłoszeniowy od 2020

Załącznik nr 2 _ Wzór opisu projektu od 2020

załącznik nr 3_Kryteria oceny od 2020

załącznik nr 4_Oświadczenie nauczyciela ws autorstwa od 2020

załącznik nr 5_Oświadczenie dane osobowe nauczyciel od 2020

załącznik nr 5a Oświadczenie dane osobowe_uczeń od 2020